"WATSONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271915
NIP brak informacji
REGON 140841900

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, I KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Miejscowość: Warszawa
Nazwa skrócona: "WATSONS POLSKA"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/71173/16/690
Wysokość kapitału zakładowego: 80 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO