FUNDACJA AMAR - POŻYWIENIE DLA ZDROWIA

KRS 0000271914
NIP 8513001374
REGON 320315492

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA ŁĄCZNA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Forma Prawna: FUNDACJA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Szczecin
Kod pocztowy: 70-451
Miejscowość: Szczecin
Ulica: Wielkopolska
Numer: 24
Nazwa skrócona: FUNDACJA AMAR - POŻYWIENIE DLA ZDROWIA
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/13219/17/374
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO