"EURO-CLASSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

KRS 0000271909
NIP 8792507002
REGON 340257721

Sposób reprezentacj: JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-02-02
Poczta: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Ulica: Polna
Numer: 65
Nazwa skrócona: "EURO-CLASSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sygnatura akt: TO.VII NS-REJ.KRS/14620/17/561
Wysokość kapitału zakładowego: 450 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO