"ARCHISPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271908
NIP 8522499758
REGON 320304531

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 60.000,00 ZŁ. (SZEŚĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 60.000,00 ZŁ. (SZEŚĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Miejscowość: Wrocław
Nazwa skrócona: "ARCHISPORT"
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/20546/18/234
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO