CE PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271906
NIP 6751355818
REGON 120387546

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OSOBA TA UPRAWNIONA JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 31-514
Miejscowość: Kraków
Ulica: Beliny Prażmowskiego
Numer: 12
Nazwa skrócona: CE PROJECT GROUP
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/22735/18/856
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO