BIURO GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271904
NIP 9471938928
REGON 100298025

Sposób reprezentacj: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE-GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH-W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-19
Miejscowość: Łódź
Nazwa skrócona: BIURO GRUPA
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/4163/18/539
Wysokość kapitału zakładowego: 77 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO