MIRAND PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271903
NIP 9552184155
REGON 320295000

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Szczecin
Kod pocztowy: 71-637
Miejscowość: Szczecin
Ulica: Teofila Firlika
Numer: 31
Nazwa skrócona: MIRAND PROJECT MANAGEMENT
Sygnatura akt: RDF/292040/18/654
Wysokość kapitału zakładowego: 162 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM