ZAJĄCZKOWO WINDFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271899
NIP 8522497593
REGON 320300728

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-18
Poczta: Kobylnica
Kod pocztowy: 76-251
Miejscowość: Kobylnica
Ulica: Witosa
Numer: 27
Nazwa skrócona: ZAJĄCZKOWO WINDFARM
Sygnatura akt: RDF/843260/18/954
Wysokość kapitału zakładowego: 71 439 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM