GSB BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271898
NIP 8992590858
REGON 20450905

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Jelcz-laskowice
Kod pocztowy: 55-220
Miejscowość: Jelcz-laskowice
Ulica: Zachodnia
Numer: 22
Nazwa skrócona: GSB BUD
Sygnatura akt: RDF/144383/18/481
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM