"JAKŚ-BUD BIEDRUSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271896
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-02-05
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 61-584
Miejscowość: Poznań
Ulica: Topolowa
Numer: 5
Nazwa skrócona: "JAKŚ-BUD BIEDRUSKO"
Sygnatura akt: PO.XXI NS-REJ.KRS/93/07/113
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO