STOWARZYSZENIE "BLUES NAD BOBREM"

KRS 0000271893
NIP 6121516042
REGON 230450593

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ORAZ WSZELKICH INNYCH PISM I DOKUMENTÓW, WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Bolesławiec
Kod pocztowy: 59-700
Miejscowość: Bolesławiec
Ulica: Tadeusza Kościuszki
Numer: 8
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "BLUES NAD BOBREM"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/11874/18/762
Strona WWW: WWW.BLUESNADBOBREM.PL
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO