PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD, RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000271892
NIP 9661724745
REGON 52233838

Sposób reprezentacj: KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Kleosin
Kod pocztowy: 16-001
Miejscowość: Księżyno
Ulica: Przemysłowa
Numer: 6
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD, RACZKOWSKI I WSPÓLNICY
Sygnatura akt: BI.XII NS-REJ.KRS/9430/18/31
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO