ABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271891
NIP 7792299052
REGON 300454832

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Szczecinek
Kod pocztowy: 78-400
Miejscowość: Szczecinek
Ulica: Sikorskiego
Numer: 20
Nazwa skrócona: ABEX
Sygnatura akt: RDF/416938/18/818
Wysokość kapitału zakładowego: 4 373 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM