ACEK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000271888
NIP 7891674613
REGON 300458528

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-22
Poczta: Warszawa Mokotów
Kod pocztowy: 02-634
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Racławicka
Numer: 130
Nazwa skrócona: ACEK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/66162/17/319
Wysokość kapitału zakładowego: 15 600 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO