OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOROSZEWO

KRS 0000271885
NIP 5932617339
REGON 220512907

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU OSP UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK (PAR.26 STATUTU)
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOROSZEWIE
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Swarożyn
Kod pocztowy: 83-115
Miejscowość: Boroszewo
Numer: 34
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOROSZEWO
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/9049/18/557/NIP
Oznaczenie Sądu: ------