BROS SPÓŁKA JAWNA P. MIRANOWSKI

KRS 0000271883
NIP 7811739381
REGON 634540398

Sposób reprezentacj: KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-25
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 60-644
Miejscowość: Poznań
Ulica: Sokoła
Numer: 7
Zmiany umów lub statutów: 7
Nazwa skrócona: BROS SPÓŁKA JAWNA P. MIRANOWSKI
Sygnatura akt: PO.VIII NS-REJ.KRS/20396/15/628
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO