"KOBUS - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271881
NIP 8951872301
REGON 20425824

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 51-129
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Żmigrodzka
Numer: 251
Nazwa skrócona: "KOBUS - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE"
Sygnatura akt: RDF/31276/18/972
Wysokość kapitału zakładowego: 3 550 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM