"GRENTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271879
NIP 7393592046
REGON 280167852

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-603
Miejscowość: Olsztyn
Ulica: Metalowa
Numer: 7 A
Nazwa skrócona: "GRENTO"
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/25660/17/923
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO