EVELOP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271877
NIP 7781442221
REGON 300486588

Sposób reprezentacj: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-22
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 54-204
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Legnicka
Numer: 52
Nazwa skrócona: EVELOP POLAND
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/31764/18/354
Wysokość kapitału zakładowego: 1 200 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO