WIATROMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271876
NIP 5842603167
REGON 220360946

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-803
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Al. Aleje Jerozolimskie
Numer: 56C
Nazwa skrócona: WIATROMILL
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/80363/15/504
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO