"INTER7NET.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271871
NIP 7123046090
REGON 60203386

Sposób reprezentacj: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU, UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Lublin
Kod pocztowy: 20-532
Miejscowość: Lublin
Ulica: Gościnna
Numer: 9
Nazwa skrócona: "INTER7NET.PL"
Sygnatura akt: RDF/389795/18/531
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM