FUNDACJA IM. ANDRZEJA GRUBBY

KRS 0000271870
NIP 5851429154
REGON 220357832

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Sopot
Kod pocztowy: 81-744
Miejscowość: Sopot
Ulica: Głowackiego
Numer: 11
Nazwa skrócona: FUNDACJA IM. ANDRZEJA GRUBBY
Sygnatura akt: RDF/323116/18/290
Oznaczenie Sądu: SYSTEM