STOWARZYSZENIE "SERCE"

KRS 0000271869
NIP 7781305547
REGON 630935929

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD, PRZY CZYM WYMAGANE JEST W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Miejscowość: Poznań
Ulica: Szwajcarska
Numer: 3
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "SERCE"
Sygnatura akt: PO.VIII NS-REJ.KRS/7815/18/656/NIP
Oznaczenie Sądu: ------