ALFAWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271866
NIP 5842603150
REGON 220360969

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-307
Miejscowość: Gdańsk
Ulica: Abrahama
Numer: 1A
Nazwa skrócona: ALFAWIND
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/2851/17/978
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO