"A AND G DOGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271864
NIP 5441263530
REGON 50553177

Sposób reprezentacj: JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Drohiczyn
Kod pocztowy: 17-312
Miejscowość: Zajęczniki
Numer: 29
Nazwa skrócona: "A AND G DOGS"
Sygnatura akt: RDF/844871/18/353
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM