FUNDACJA "BAJKOWY PACANÓW"

KRS 0000271863
NIP 6551913811
REGON 260138487

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Pacanów
Kod pocztowy: 28-133
Miejscowość: Pacanów
Ulica: Słupska
Numer: 31
Nazwa skrócona: FUNDACJA "BAJKOWY PACANÓW"
Sygnatura akt: KI.X NS-REJ.KRS/1847/14/983
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO