"CISY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271862
NIP 2810041842
REGON 80142858

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW NIŻ JEDEN, A UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIE WPROWADZIŁA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A I FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH DOWOLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW NIŻ JEDEN, A UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WPROWADZIŁA FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A I FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A WRAZ Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Pyrzyce
Kod pocztowy: 74-200
Miejscowość: Łozice
Numer: 27
Nazwa skrócona: "CISY"
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/5119/18/411
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO