FIRMA HANDLOWA "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000271860
NIP 5922137282
REGON 220337769

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Skórcz
Kod pocztowy: 83-220
Miejscowość: Skórcz
Ulica: Pomorska
Numer: 10
Nazwa skrócona: FIRMA HANDLOWA "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: RDF/803373/18/551
Wysokość kapitału zakładowego: 318 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM