FUNDACJA IM. MARKA WŁODARCZYKA

KRS 0000271858
NIP 7393595808
REGON 280178146

Sposób reprezentacj: 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIEZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 1000 ZŁ. (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB NA PODSTAWIE PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI INNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-437
Miejscowość: Olsztyn
Ulica: Dworcowa
Numer: 33
Nazwa skrócona: FUNDACJA IM. MARKA WŁODARCZYKA
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/6337/15/515
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO