FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "FILANTROP"

KRS 0000271857
NIP 9721150332
REGON 300497014

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2010-03-03
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 60-681
Miejscowość: Poznań
Ulica: Os. B. Chrobrego
Numer: 33
Nazwa skrócona: FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "FILANTROP"
Sygnatura akt: PO.VIII NS-REJ.KRS/3482/17/9
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO