SUB-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271856
NIP 7251934732
REGON 100294501

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU-SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-19
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-898
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Aleja Solidarności
Numer: 129/131
Nazwa skrócona: SUB-EKO
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/30147/12/220/WYKR
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM