STOWARZYSZENIE KUŹNIA

KRS 0000271851
NIP 6151983541
REGON 20543794

Sposób reprezentacj: DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA KUŹNIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Zgorzelec
Kod pocztowy: 59-900
Miejscowość: Zgorzelec
Ulica: Łużycka
Numer: 33B
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE KUŹNIA
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/8941/16/181
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO