"TANIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271849
NIP brak informacji
REGON 271003853

Sposób reprezentacj: JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-02-23
Miejscowość: Gliwice
Nazwa skrócona: "TANIO"
Sygnatura akt: GL.X NS-REJ.KRS/16097/17/151
Wysokość kapitału zakładowego: 5 800,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO