DISKUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271845
NIP 6751355824
REGON 120387931

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Wieliczka
Kod pocztowy: 32-020
Miejscowość: Wieliczka
Ulica: Tadeusza Kościuszki
Numer: 1
Nazwa skrócona: DISKUS POLSKA
Sygnatura akt: RDF/215446/18/621
Wysokość kapitału zakładowego: 400 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM