"MARBASS SŁOTWIŃSKA SOMPOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA"

KRS 0000271844
NIP 8842613279
REGON 20446281

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Świdnica
Kod pocztowy: 58-105
Miejscowość: Świdnica
Ulica: Waryńskiego
Numer: 31C
Nazwa skrócona: "MARBASS SŁOTWIŃSKA SOMPOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/19838/18/650
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO