BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE PEGAZ W LIKWIDACJI

KRS 0000271843
NIP 5472062637
REGON 240563289

Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Bielsko-biała
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-biała
Ulica: Braci Gierymskich
Numer: 5
Nazwa skrócona: BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE PEGAZ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: BB.VIII NS-REJ.KRS/8525/11/724
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO