"GNIEŹNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000271842
NIP brak informacji
REGON 630529543

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-18
Poczta: Gniezno
Kod pocztowy: 62-200
Miejscowość: Gniezno
Ulica: Lednicka
Numer: 7
Nazwa skrócona: "GNIEŹNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: PO.XXI NS-REJ.KRS/23339/06/120
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO