OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STRACHOCICACH

KRS 0000271841
NIP 6681872826
REGON 300213867

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Dobra
Kod pocztowy: 62-730
Miejscowość: Strachocice
Numer: 36
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STRACHOCICACH
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/3514/17/665/NIP
Oznaczenie Sądu: ------