NA CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000271840
NIP 6751357183
REGON 120399325

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Częstochowa
Kod pocztowy: 42-214
Miejscowość: Częstochowa
Ulica: Wodzickiego
Numer: 36
Nazwa skrócona: NA CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: RDF/334295/18/636
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM