YELLOW PLANT A. KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000271838
NIP 9562188692
REGON 340263271

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Ulica: Gdańska
Numer: 22
Nazwa skrócona: YELLOW PLANT A. KWIATKOWSKI
Sygnatura akt: TO.VII NS-REJ.KRS/8465/17/925
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO