BRODNICKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KRAJOZNAWCZE "PIĘKNA BRODNICA"

KRS 0000271837
NIP brak informacji
REGON 340269368

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Brodnica
Kod pocztowy: 87-300
Miejscowość: Brodnica
Ulica: Wiejska
Numer: 27
Nazwa skrócona: BRODNICKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KRAJOZNAWCZE "PIĘKNA BRODNICA"
Sygnatura akt: TO.VII NS-REJ.KRS/10358/12/130
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO