"AIDA - MEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000271835
NIP 8971385917
REGON 930948970

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 53-608
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Robotnicza
Numer: 72
Nazwa skrócona: "AIDA - MEDIA"
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/31762/18/552/WYKR
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM