PRO-TEC J.PYTOWSKI, D.ZIEJA SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000271834
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, JAK TEŻ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Ulica: Andersa
Numer: 15
Nazwa skrócona: PRO-TEC J.PYTOWSKI, D.ZIEJA
Sygnatura akt: KA.VIII NS-REJ.KRS/27596/09/338
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO