KUPON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271833
NIP brak informacji
REGON 140792490

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-386
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Altowa
Numer: 4
Nazwa skrócona: KUPON POLSKA
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/21449/17/404/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------