JMT BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000271832
NIP 9591917314
REGON 260138145

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Kielce
Kod pocztowy: 25-519
Miejscowość: Kielce
Ulica: Pocieszka
Numer: 3
Nazwa skrócona: JMT BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: KI.X NS-REJ.KRS/11807/18/718
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO