VENDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271830
NIP 9291771059
REGON 80154057

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DZIESIĘCIOKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-022
Miejscowość: Zielona Góra
Ulica: Sulechowska
Numer: 37
Nazwa skrócona: VENDING POLSKA
Sygnatura akt: RDF/239988/18/510
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM