TRANS-DAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271829
NIP 8942889561
REGON 20435490

Sposób reprezentacj: JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 54-062
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Jodłowicka
Numer: 7
Nazwa skrócona: TRANS-DAN
Sygnatura akt: RDF/39951/18/600
Wysokość kapitału zakładowego: 4 900 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM