"BESTGO.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271827
NIP 8942888886
REGON 20448535

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 54-061
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Główna
Numer: 94
Nazwa skrócona: "BESTGO.PL"
Sygnatura akt: RDF/482029/18/754
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM