RYMOPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271825
NIP 9562188261
REGON 340253166

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Przeczno
Kod pocztowy: 87-152
Miejscowość: Przeczno
Ulica: Św. Rozalii
Numer: 7
Nazwa skrócona: RYMOPLAST POLSKA
Sygnatura akt: RDF/393392/18/505
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM