PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271823
NIP 9680893880
REGON 300441545

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Ulica: Górnośląska
Numer: 56
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLIMEX"
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/21375/13/650
Wysokość kapitału zakładowego: 120 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO